You are here: Home › Microwave-Satellite

Microwave Satelite

NMSB juga melaksanakan kerja -kerja pemasangan Microwave Satelite untuk syarikat telekomunikasi seperti Maxis.
Untuk mendapatkan perkhidmatan kami sila hubungi jurutera kami:

Mahathir: 013-2044514