You are here: Home › Production-Tv-Progam

Production Tv Program

Nad-zma Maju Sdn Bhd berdaftar dengan Finas dan RTM.
Dimasa ini NMSB melaksanakan kerja kerja penerbitan program TV untuk pihak RTM yang diperolehi melalui perolehan dan tender.
Ianya dikendalikan oleh Sulaiman Sahid selaku Penerbit Eksekutif.