You are here: Home › Syarikat

Pengenalan

NAD-ZMA MAJU SDN BHD ,sebuah syarikat milik penuh Bumiputera yang beroperasi dalam bidang pembinaan civil, kejuteraan elektrikal, mekanikal , penyelenggaraan lojii-loji kumbahan IWK, pemasangan satelit komunikasi,  dan penerbitan program program tv.
Nad-zma Maju Sdn Bhd (NMSB) sebuah syarikat Sendirian Berhad yang telah ditubuhkan dibawah akta syarikat 1965 pada 10 Julai 1997. Bagi menjayakan perniagaan, NMSB berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) ,Kementerian Kewangan Malaysia, Suruhanjaya Tenaga, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan dan FINAS.